Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlice wiejskie i ogniska opiekuńczo-wychowawcze czynne od lipca !!!

Po kilku miesiącach przerwy, swą działalność wznawiają w lipcu świetlice wiejskie i ogniska opiekuńczo-wychowawcze. Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem zostały wprowadzone nowe procedury i zasady organizacyjne w stosunku do pracowników oraz uczestników zajęć i ich rodziców/opiekunów. Mimo konieczności zachowania reżimu sanitarnego, dzieci z terenu Gminy Izbicko będą miały możliwość spędzania wakacyjnego czasu w świetlicach. Oferta zajęć zostanie dopasowana do aktualnych możliwości, jednak nie będzie powodów do narzekań na nudę.

Rodzice/opiekunowie wyrażający zgodę na udział dziecka w zajęciach zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa oraz wypełnienia oświadczenia – szczegółowych informacji udzielać będą świetlicowe.

 

Wersja XML