Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO PRACY

Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

            Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p.       Imię i nazwisko          Miejsce zamieszkania

 

1.        Kinga Gorzkula    -      Otmice

 

 

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia

12 czerwca 2020 roku  o godz.  1100

 

 

 

                                                                                                                              9.06.2020 r.      Grzegorz Koprek

.............................................................

(data i podpis przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej)

 

Wersja XML