Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO PRACY

Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

            Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p.              Imię i nazwisko           Miejsce zamieszkania

 

1.       Agnieszka Szczygieł - Izbicko

2.       Ewa Pietruszka - Izbicko

 

Test i  rozmowa kwalifikacyjna odbędą się dnia

15 czerwca 2020 roku  o godzinie  1100

 

 

                                                                                                                                9.06.2020 r. Marzena Baksik

.............................................................

(data i podpis przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej)

 

Wersja XML