Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od dziś boisko wielofunkcyjne Orlik jest otwarte

Urząd Gminy w Izbicku informuje, iż od dnia dzisiejszego można korzystać z boiska wielofunkcyjnego Orlik w Izbicku. Osoby korzystające z obiektu muszą jednak przestrzegać określonych zasad zawartych w Zarządzeniu OR 0050.60.2020 Wójta Gminy Izbicko z dnia 03.06.2020 r. Z Orlika można korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów, maksymalna ilość osób ćwiczących wynosi 150 osób.

Korzystający z boiska obowiązani są do:

1) zachowania 2 metrowego dystansu społecznego;

2) dezynfekowania rąk przed wejściem na boisko i po jego opuszczeniu;

3) korzystania w miarę możliwości z własnego sprzętu sportowego.

Do odwołania nie udostępnia się siłowni, szatni oraz węzłów sanitarnych (poza toaletą) dla osób korzystających z Orlika.

Korzystający z boiska wielofunkcyjnego Orlik są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad oraz respektowania poleceń i próśb zarządców oraz osób nadzorujących korzystanie z obiektu - Animatorów.

 

Wersja XML