Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Izbicko ogłasza konkurs ofert na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca  2020 roku. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Urzędzie Gminy w Izbicku” do dnia  8 czerwca 2020 roku   w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12  do  godz. 14.00.

PDFOgłoszenie referent ds. zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFZarządzenie-powołanie-komisji.pdf

PDFRegulamin-naboru-na-wolne-stanowisko.pdf

 

 

 

                                                                                        

Wersja XML