Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do konsultacji – Program Opieki nad Zabytkami

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

W dniu 22 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zostanie opublikowane ogłoszenie zawierające uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego przyjmującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.

W terminie 14 dni organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom, będą mogły, na adres poczty elektronicznej  , zgłaszać uwagi do wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

Uwagi będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 roku.

 

DOCOgłoszenie.doc

PDFPONZ WO 2020-2023.pdf

DOCFormularz uwag.doc

PDFUchwała Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf

 

 

Wersja XML