Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Liczba wiernych w naszych kościołach od 17 maja 2020 roku

Od dnia 17 maja bieżącego roku obowiązuje nowy limit osób mogących uczestniczyć we mszy lub innym obrzędzie religijnym, który dalej zależy od powierzchni świątyni. Od minionej niedzieli w kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 10 m 2 powierzchni.  W naszej gminie jak podały poszczególne Parafie we Mszach Świętych może uczestniczyć następująca liczba wiernych:

Izbicko - 45 osób, Otmice – 25 osób, Krośnica – 41 osób, Poznowice – 34, Siedlec – 19, Sprzęcice – 6, Sucha – 35.

Dekret Biskupa Opolskiego aktualizujący niektóre kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 17 maja - https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2566-dekret-biskupa-opolskiego-aktualizujacy-niektore-kwestie-liturgiczne-i-duszpasterskie-od-17-maja

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych parafii lub sołeckich facebooków.

Parafia Krośnica - http://www.nspj-krosnica.pl/?p=main&what=2

Parafia Poznowice - https://www.parafiapoznowice.com/

Facebook Sołectwa Izbicko - https://www.facebook.com/solectwo.Izbicko/

Facebook Sołectwa Otmice - https://www.facebook.com/soltyssolectwootmice/

 

Wersja XML