Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkola na terenie Gminy Izbicko pozostaną zamknięte

Drodzy Mieszańcy Gminy Izbicko !


Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez rząd od dziś 6 maja możliwe jest ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli – konkretna decyzja w tym względzie podejmowana jest każdorazowo przez organ założycielski danej placówki.

W związku z powyższym informuję, że działając jako organ założycielski, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, podjęłam decyzję, że przedszkola prowadzone przez Gminę Izbicko zostaną zamknięte przynajmniej do dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkola będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będzie można zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

O dacie wznowieni działalności przedszkoli poinformuje Państwa wkrótce.

Dziś ze względów organizacyjnych jest to niemożliwe.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                                           Brygida Pytel

 

Wersja XML