Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Liczba wiernych w naszych Kościołach

Od 20 kwietnia bieżącego roku liczba osób, które mogą uczestniczyć we mszy lub innym obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Każda parafia zobowiązana była do przeliczenia i podania liczby wiernych mogących uczestniczyć w obrzędzie religijnym. Informacje o liczbie wiernych znajdują się na drzwiach w kościołach, stronach internetowych parafii oraz sołeckich facebookach.  W naszej gminie jak podały poszczególne Parafie we Mszach Świętych może uczestniczyć następująca liczba wiernych:

Izbicko - 30 osób, Otmice – 10 osób, Krośnica – 27 osób, Poznowice – 23, Siedlec – 13, Sprzęcice – 4, Sucha – 23.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych parafii i sołeckich facebooków:

Parafia Krośnica - http://www.nspj-krosnica.pl/?p=main&what=2

Parafia Poznowice - https://www.parafiapoznowice.com/

Facebook Sołectwa Izbicko - https://www.facebook.com/solectwo.Izbicko/

Facebook Sołectwa Otmice - https://www.facebook.com/soltyssolectwootmice/

 

Informacja Parafii Poznowice:

Brak opisu obrazka

Informacja o transmisjach Mszy Świętych w Izbicku i Otmicach

Brak opisu obrazka

 

Źródła informacji: strony internetowe parafii, sołeckie facebooki, ogłoszenia parafialne

Wersja XML