Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE 2020"

Stowarzyszenie Kraina św. Anny informuje o konkursie grantowym "Działaj Lokalnie 2020". Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczął się 22 kwietnia 2020 roku i potrwa do 22 maja 2020 roku. W tym roku stowarzyszenie startuje z konkursem DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 jako Klasyczny Ośrodek Działaj Lokalnie co wprowadza do programu dwie duże zmiany. Mianowicie w tym roku wysokość grantu, o który można wnioskować to 6000 zł, ale jednocześnie wiąże się to z wydłużeniem trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy.  W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące), za wyjątkiem działań zmniejszających negatywne skutki epidemii ( mogą trwać krócej od 1 do 2 miesiące ). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Niestety z powodu stanu epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, nie odbędą się spotkania w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 z wnioskodawcami. Jednak pomimo tej sytuacji nie zostawimy Państwa samych. W zamian proponujemy indywidualne konsultacje telefoniczne.

Na Państwa telefony czekamy w godzinach pracy biura, pod numerami telefonów:

Beata Żmuda,Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE-  575 750 122 

Maria Muc-Łysy, Koordynator ds. rozliczeń DZIAŁAJ LOKALNIE -  731 422 747

Julia Feliniak, doradztwo -  795 007 166

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz kontaktu telefonicznego ze Stowarzyszeniem.

 

PDFRegulamin Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Loklanie 2020.pdf (1,16MB)

PDFDziałaj Lokalnie 2020 plakat.pdf (618,62KB)

 

Wersja XML