Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie dla mieszkańców Suchodańca i Poznowic o odczycie wodomierzy

ZAWIADOMIENIE

dla mieszkańców miejscowości:

Suchodaniec, Poznowice

O ODCZYCIE WODOMIERZY

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku informuje,

że wprowadzono czasowe zaprzestanie odczytów wodomierzy

w związku z wystąpieniem KORONAWIRUSA (COVID-19) i ogłoszonej epidemii.

Faktury za dostarczoną wodę będą wystawiane

na podstawie prognozowanego zużycia wody i zostawiane w skrzynce pocztowej.

Osoby nie posiadające skrzynki pocztowej, nie otrzymają faktury.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

603 569 222 lub 77 461 72 21 wewnętrzny 112

 

 

                                                                                                                                                                  Kierownik Zakładu

                                                                                                                                                               Przemysław Bajorek

Wersja XML