Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Izbicko dotycząca odwołania wszystkich imprez

W celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia lub życia mieszkańców Gminy Izbicko w występującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie epidemii, odstępuje się od realizacji wszystkich planowanych w 2020 roku, organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Izbicko imprez i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych lub uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i lokalnych, które są objęte ograniczeniami, zakazami i nakazami wprowadzonymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566).

                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                                                                 Brygida Pytel

Wersja XML