Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwu dla mieszkańców powiatu strzeleckiego

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI w ramach którego prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

Szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronach internetowych: https://powiatstrzelecki.pl/172/strona-glowna.html,  http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html  oraz  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Filmiki edukacyjne z zakresu mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML