Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kluby sportowe

Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł"
ul. 15- Grudnia 32
47-180 Izbicko
Prezes: Pan Sylwester Kuczma

LKS Żródło Krośnica
47-180 Krośnica
Prezes: Pan Alojzy Mika
 

LZS Siedlec
ul.Wiejska
47-180 Siedlec
Prezes: Pan Paweł Kiklaisz

Ludowe Zespoły Sportowe Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
Prezes: Pan Bernard Jeziorowski

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH :  

● Harmonogram korzystania  z sali  gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w  Izbicku:

poniedziałek        18.00 - 20.00 - piłkarze z Nakła
wtorek                 17.30 - 19.00 - piłkarze orliki z Izbicka
                          19.00 - 21.00 - siatkarze młodzież i nauczyciele
środa                  18.00 - 21.00 - piłkarze z Nakła
czwartek             18.00 - 19.00 - piłkarze orliki z Izbicka
piątek                 18.00 - 20.00 - piłkarze z Nakła

● Harmonogram korzystania  z sali  gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w  Krośnicy:


poniedziałek         17.00 - 19.00 - piłka /Kalla
                           19.00 - 21.00 - piłka nożna kl.B
wtorek                  17.00 - 19.00 - piłka juniorzy
                           19.00 - 21.00 - piłka liga okręgowa
                           19.30 - 21.30 - aerobik
środa                   15.30 - 18.30 - tańce
                           19.00 - 21.00 - piłka nożna kl.B
czwartek              17.00 - 19.00 - piłka dziewcząt /Kalla
                           19.00 - 21.00 - piłka liga okręgowa
piątek                  15.00 - 18.30 - akrobatyka
                           19.00 - 21.00 - ping-pong

● Harmonogram zajęć UKS  na szkolnych salach gimnastycznych:


wtorek                  14.35 - 15.20 - Izbicko klasy 3-6
środa                    14.35 - 15.20 - Otmice klasy 1-4
piątek                   14.35 - 15.20 - Otmice klasy 4-6

Zajęcia UKS w szkołach prowadzi Pan Arkadiusz Pyto.

Istnieje możliwość wynajęcia sal gimnastycznych w szkołach, osobą do kontaktu w sprawach wynajmu jest Pan Sylwester Kuczma - wicedyrektor, tel. 77 4631567.

 

● Harmonogram korzystania z boiska „Orlik” w Izbicku:

wtorek                19.00 - 21.00 -  piłkarze Izbicko
środa                  19.00 - 21.00 - piłkarze Nakło
czwartek             19.00 - 21.00 - piłkarze Izbicko

Boisko „Orlik” otwarte jest od pierwszego marca do końca listopada, w godzinach od 16.00 do 19.00 w dni powszednie oraz od 14.00 do 19.00 w dni wolne. Harmonogram otwarcia boiska umieszczony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy  boisku „Orlik”.

PDFRegulamin korzystania z kompleksu boisk Moje boisko ORLIK.pdf

 

Wersja XML