Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy Izbicko

Wójt Gminy Izbicko informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników wprowadza się następujące zasady komunikacji z klientami Urzędu Gminy w Izbicku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku.

Załatwianie spraw w urzędzie i jednostkach od 17 marca do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta).

Wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami.

www.izbicko.pl

Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

Tel.77 46 17 221

Od dnia 25 marca bieżącego roku Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku będą czynne od godziny 8.00 do 14.00 do odwołania.

 

Wersja XML