Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w XXVII Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie"

Łubniański Ośrodek Kultury w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” imienia profesora Adolfa Dygacza. Eliminacje rejonowe dla zespołów z Opolszczyzny odbędą się 8 maja w Łubnianach, w siedzibie Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Początek przesłuchań godzina 10:00.

Przesłuchania finałowe - 3 czerwca w Koszęcinie

Gala finałowa - 16 czerwca w Katowicach

UWAGA ! Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną - http://formularze.zespolslask.pl/2020/slaskiespiewanie/index.html http://formularze. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury:  www.lodzk.opole.pl w zakładce „śląskie śpiewanie”.

Informujemy jednocześnie, że Łubniański Ośrodek Kultury posiada bardzo bogatą bibliotekę ze zbiorami pieśni, które może udostępnić.

Dodatkowe informacje na temat Przeglądu można uzyskać w dziale organizacyjno-personalnym Łubniańskiego Ośrodka Kultur, tel. 77/4215096 wewnętrzny 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Pytania można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej:

PDFRegulamin XXVII Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”.pdf

PDFHarmonogram 2020.pdf

 

Wersja XML