Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koronawirus - Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W ostatnich tygodniach, głównie w Chinach, we Włoszech, Korei Płd., a także innych krajach (aktualną listę można znaleźć na www.who.int, www.ecdc.europa.eu,  www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami gorączki, kaszlu i duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w wyżej wskazanych krajach i zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienione objawy, bezzwłocznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego. Nie udawaj się na SOR lub Izbę Przyjęć !

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do państw na terenie których potwierdzono zarażenia koronawirusem, pamiętaj o podstawowych zasadach higieny. Jeśli to możliwe, pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, w związku z czym skuteczne jest stosowanie metod zapobiegania zakażeniu przedstawionych poniżej:

Często myj ręce używając mydła i wody lub używając płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Myj ręce skutecznie, zgodnie z załączoną instrukcją.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta łokciem lub jednorazową chusteczką. Nie kichaj i nie kaszl w dłonie!

Zachowaj co najmniej 1 m odległości od innych ludzi, w szczególności tych, którzy kichają, kaszlą.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust przy pomocy dłoni, gdyż mogą one być skażone wirusem. W takim przypadku możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Nie zaleca się używania masek na twarz przez osoby zdrowe. Noszenie maseczek może ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego w przypadku osób chorych. Używaj maseczek racjonalnie.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.

DOCXZalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.docx

Opracowano na podstawie danych Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML