Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych na Opolszczyźnie”

Projekt skierowany dla osób w wieku 15-29 lat, które nie pracują i nie uczą się stacjonarnie, nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, zamieszkują województwo opolskie oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu uzyskują możliwość odbycia szkoleń zawodowych, odbywają spotkania z doradcą, job coachem oraz pośrednikiem pracy. W ramach projektu przewidziano stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe (na okres realizacji stażu do 5 miesięcy).

https://grupaprofesja.com/projekty/opolska-agencja-pracy-program-wsparcia-mlodych-niepelnosprawnych/

PDFInformacja o Opolskiej Agencji Pracy.pdf

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML