Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla Rolników

W dniu jedenastego lutego 2020 roku w restauracji Perła w Suchej, odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne przedstawicieli branży rolniczej, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu przy współpracy Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Gospodarzem spotkania była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich kierowana przez Panią Izabelę Majerską. W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Ciona Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu. Na zaproszenie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Grupy Azoty, który przedstawił prezentację dotyczącą produktów zakładów azotowych. Następnie pracownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich przekazał informacje na temat działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na główne zasady zachowania bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także terminowość zgłaszania wypadków. Prosił, aby zgłoszeń wypadków dokonywać w dniu zdarzenia lub w dniu następnym ponieważ ma to wpływ na prowadzone postępowanie powypadkowe. Udzielił informacji o świadczeniach przekazywanych na rzecz rolników, także dodatkowych przysługujących od 2019 roku. Zachęcano rolników do korzystania z bezpłatnych rehabilitacji leczniczych. Zorganizowany został konkurs wiedzy promujący bezpieczne metody pracy ograniczające ryzyko chorób układu ruchu. Laureatom wręczono nagrody. Rolnicy mieli możliwość wysłuchania również przedstawicieli władz lokalnych Pana Tadeusza Goca Burmistrza Miasta Strzelce Opolskie, w zastępstwie Starosty Pana Janusza Żyłkę członka Zarządu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Pana Józefa Garbacz Prezesa BS w Leśnicy, oddział  w Strzelcach Opolskich. Pan Robert Wach Dyrektor Regionalny Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych mówił między innymi o ubezpieczeniu wypadkowym dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Następnie wypowiadali się przedstawiciele instytucji działających na rzecz Rolnictwa i  przedstawiciel Producenta Obuwia Bezpiecznego i Zawodowego ze Strzelec Opolskich.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rolnikom uczestniczącym w spotkaniu oraz Instytucjom działającym na rzecz Rolnictwa

      Izabela Majerska - Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich      

 

 

Opracowała: Mariola Urbańska - Starszy Inspektor Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich                                 

 

Wersja XML