Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kultura w Gminie Izbicko

BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Izbicko działają 3 placówki bibliotek publicznych:

1. Referat ds. Bibliotek w Izbicku

2. Filia Biblioteczna w Boryczy

3. Filia Biblioteczna w Siedlcu

Biblioteki prowadza swoja działalność w oparciu o posiadane księgozbiory (gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie, działalność informacyjno-bibliograficzna). Zajmują się również działalnością promującą książki oraz twórczość literacką pisarzy organizując na przykład spotkania autorskie.

ŚWIETLICE

Na terenie Gminy Izbicko działają cztery świetlice wiejskie oraz trzy ogniska opiekuńczo-wychowawcze. We wszystkich świetlicach prowadzona jest działalność kulturowa. W ramach pracy z dziećmi świetlice organizują imprezy: sportowo-rekreacyjne (turnieje tenisa stołowego, wycieczki piesze i rowerowe, rajdy, ogniska), rozrywkowe (dyskoteki, zabawy taneczne, bale karnawałowe, Andrzejki), wystawy prac plastycznych, konkursy rysunkowe. Zarówno świetlice wiejskie jak i ogniska opiekuńczo-wychowawcze współpracują z radami sołeckimi, Mniejszością Niemiecką, parafiami, przedszkolami i szkołami.
 

Świetlice Wiejskie:

 Świetlica Wiejska w Izbicku
   czynna w czwartki od 1530  do  2030
   Opiekun: Magdalena Deja

 Świetlica Wiejska w Ligocie Czamborowej 
   czynna w piątki od  1500  do  2000
   Opiekun: Sandra Cichoń


● Świetlica Wiejska w Otmicach
   czynna : wtorek –  1500 do 2000 , piątek – 1600  do  2100
   Opiekun: Monika Raczek

 

  Świetlica Wiejska w Suchodańcu

  czynna : poniedziałek –  1430 - 1930 , czwartek – 1430 -  1930
  

   Zajęcia dodatkowe  w ramach ogniska opiekuńczo-wychowawczego odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1430 do  1930

   Opiekun: Ewelina Lipok

 

Ogniska opiekuńczo-wychowawcze:

 

 Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Poznowicach

czynne: poniedziałek - 1500 - 1800, środa – 1500  - 1800

Opiekun: Grażyna Skulska

 

 Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Siedlcu

czynne: poniedziałek - 1600 - 1800, środa - 1600  - 1800

Opiekun: Sabina Uszko

 

 Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Boryczy

czynne: czwartek - 1500 - 1900   (w wyjątkowych sytuacjach ognisko czynne w sobotę po wcześniejszym poinformowaniu uczestników zajęć)  

Opiekun: Sonia Kujawska

 

 

Wersja XML