Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XLIX–253-10 z dnia 18 stycznia 2010 roku od 1-go września 2010 roku na terenie Gminy Izbicko funkcjonuje Zespół Szkół Gminy Izbicko.

Siedziba Zespołu znajduje się w budynku przy ul. 15 Grudnia 32 w Izbicku. W skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko wchodzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32, tel. (77) 461 72 84

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Krośnicy, ul. Szkolna, tel. (77) 461 76 23

Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach, ul. Klonowa 28, tel. (77) 461 72 83

Publiczne Przedszkole w Izbicku, ul. Powstańców Śl. tel. (77) 461 72 97

Publiczne Przedszkole w Otmicach, ul. Klonowa 28, tel. (77) 461 72 83

Publiczne Przedszkole w Krośnicy, ul. Szkolna 18, tel. (77) 461 76 23

Adres strony internetowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko: http://zsgi.pl/

Dyrektorem Zespołu Szkół Gminy Izbicko jest Pani - mgr Jolanta Lamm, Wicedyrektorem ds. pedagogicznych Pan - mgr Sylwester Kuczma, Wicedyrektorem ds. przedszkoli jest Pani - mgr Kornelia Makulik, Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośnicy jest Pani - mgr Beata Lipok.

 

Wersja XML