Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje, iż z dniem 1 lutego 2020 r. do odwołania Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie:

poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 - 17.30
piątek w godzinach 7.30 - 15.30
sobota nieczynne.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisów o karach finansowych w wysokości do 1.000 zł za brak rejestracji pojazdów, brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni, w Wydziale Komunikacji i Transportu odnotowuje się znacznie zwiększoną liczbę klientów, przez co czas oczekiwania na załatwienie sprawy również się wydłuża.
Największa ilość klientów kumuluje się w godzinach dopołudniowych, dlatego koniecznym jest zapewnienie pełnej obsady stanowisk pracy od godz. 7.30.
Przypominamy również, że:
1) istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do rejestracji lub wniosku o zbyciu pojazdu w biurze INFORMACJA na parterze Starostwa - za potwierdzeniem,
2) istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania sobie dnia i godziny rejestracji tel. 77 440 17 00.
3) istnieje możliwość złożenia wniosków o rejestracją pojazdów również elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ESP PiK uruchomionej pod adresem: www.esp.pwpw.p
4) pełna informacja dotycząca spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji znajduje się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego www.bip.powiatstrzelecki / MOJA SPRAWA – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

Wersja XML