Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki Nieodpłatnego Poradnictwa

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO

Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 294) lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego jest udostępniona:

Informacji udziela Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - tel. 77 440 17 97.  

 Lista zawiera dane instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo:

 

Strona zaktualizowana w dniu 17.12.2020 r.

Wersja XML