Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praca w ognisku opiekuńczo-wychowawczym w Boryczy

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane pracą w ognisku opiekuńczo – wychowawczym w Boryczy o kontakt.

Wymogi: Wykształcenie pedagogiczne.

Zatrudnienie na umowę – zlecenie od  lutego 2020 r.

Miesięczna ilość godzin pracy: 8 lub 16.  

Proszę o kontakt pod numerem telefonu: 77 461 72 21 wewnętrzny 119.

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Joanna Machulak

 

Wersja XML