Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne

Wójt Gminy Izbicko

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji

polegających na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, położonych na terenie Gminy Izbicko.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Izbicko przeznaczonych w 2020 roku na dotacje celowe wynosi 50 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 22 stycznia 2020 r. (środa) od godz. 8:00 do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia  31 października 2020 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Izbicku. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Urzędzie Gminy w Izbicku (II piętro, pokój nr 15).

WAŻNE !!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku (I piętro, pokój nr 7).

  O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych - PDFUchwała nr V.37.2019.pdf

wzór wniosku - PDFWniosek - wymiana kotłów.pdf

klauzula informacyjna - PDFKlauzula informacyjna.pdf

 

Wersja XML