Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami - harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2013 roku Związek Międzygminny „Czysty Region”, do którego Gmina Izbicko należy przejął od gmin członkowskich Związku, wszelkie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami gmin należących do Związku znajdują się na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Czysty Region”:  http://www.czystyregion.pl/

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku.

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022 - 2023.pdf (260,06KB)

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku.

PDFBORYCZ,LIGOTA CZAMBOROWA,KROŚNICA,UTRATA.pdf (260,79KB)

PDFIZBICKO,GRABÓW,SUCHODANIEC.pdf (260,42KB)

PDFSIEDLEC,POZNOWICE,SPRZĘCICE,LIGOTA DOLNA,OTMICE.pdf (260,10KB)

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku.

PDFBORYCZ, LIGOTA CZOMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA zamieszkałe.pdf (251,96KB)

PDFBORYCZ, LIGOTA CZOMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA niezamieszkałe.pdf (233,20KB)


PDFIZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC zamieszkałe.pdf (526,78KB)

PDFIZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC niezamieszkałe.pdf (234,83KB)


PDFSIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE zamieszkałe.pdf (252,21KB)

PDFSIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE niezamieszkałe.pdf (233,49KB)

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Izbicko od lipca 2019 roku do czerwca 2020 roku:

XLS1 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls (171,50KB) - Borycz, Ligota Czamborowa, Krośnica, Utrata.
XLS2 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls (170,00KB) - Izbicko, Grabów, Suchodaniec.
XLS3 Rejon IZBICKO Harmonogramy 2019-2020.xls (170,00KB) - Siedlec, Poznowice, Sprzęcice, Otmice.
 

Wersja XML