Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2019-2024

1. Sołectwo Borycz  (Wybory 31 styczeń 2019 rok)

Sołtys: Hendel Hubert

Skład Rady Sołeckiej:

  1.  Szłapa Stefan - przewodniczący

  2.  Pierończyk Arkadiusz

  3.  Lyra Antoni

  4.  Gordzielik Henryk

  5.  Hurek Kornelia

  6.  Joszko Barbara

  7.  Kuboń Helena

  8.  Mika Inga

  9.  Szłapa Piotr

 10. Mróz Ilona

 

2. Sołectwo Grabów  (Wybory 25 styczeń 2019 rok)

Sołtys: Radziej Norbert

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Danch Żaneta - przewodnicząca

2.   Tic Hildegrada

3.   Warwas Justyna

4.   Danch Rafał

5.   Gusdek Artur

6.   Kulik Krzysztof

7.   Pacula Joachim

8.   Tic Krzysztof

9.   Zajdel Winfryd

 

3. Sołectwo Izbicko  (Wybory 6 wrzesień 2021 rok)

Sołtys: Mientus Justyna

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Niedziela Marta - przewodnicząca

2.   Gawlik Rita

3.   Witt Dorota

4.   Czech Jan

5.   Gawlik Joachim

6.   Hurek Grzegorz

7.   Kurkin Krzysztof

8.   Mosz Gerard

 

Od 01.02.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. funkcję Sołtysa w Sołectwie Izbicko pełnił Pan Krzysztof Graca. W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Sołtysa w dniu 06.09.2021 r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym nowym Sołtysem Sołectwa Izbicko została Pani Justyna Mientus.

 

4. Sołectwo Krośnica  (Wybory 21 marzec 2019 rok)

Sołtys: Jan Błyszcz

Skład Rady Sołeckiej:

1. Henryk Zettelmann

2. Krystyna Richter

3. Irena Ciołek

4. Jacek Siemski

5. Remigiusz Janik

6. Gerard Gogolok

7. Maria Woźnica

 

Pierwsze wybory Sołtysa odbyły się w sołectwie Krośnica w dniu 04.02.2019r., w wyniku których zgłoszony kandydat nie uzyskał wystarczającego poparcia. Dopiero podczas drugiej tury Sołtysem miejscowości ponownie został Pan Jan Błyszcz.

 

5. Sołectwo Ligota Czamborowa  (Wybory 30 styczeń 2019 rok)

 

Sołtys: Rudolf Wieczorek  

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Hurek Agnieszka - przewodnicząca

2.   Skóra Patrycja

3.   Koik Krzysztof

4.   Mika Marcin

5.   Koik Gizela

 

6. Sołectwo Otmice  (Wybory 8 luty 2019 rok)

Sołtys: Larisz Roman

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Glück Adam - przewodniczący

2.   Patoła Monika – wiceprzewodnicząca

3.   Jurczyk Michał

4.   Magdalena Jendrzejek

5.   Malek Roman

6.   Ralla Krzysztof

7.   Stępień Kamil

8.   Klyszcz Damian

9.   Klyszcz Michał

10. Polaczek Jakub

 

7. Sołectwo Poznowice (Wybory 23 styczeń 2019 rok)

Sołtys: Kiklaisz Roman

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Jelito Iwona- przewodnicząca

2.   Morawiec Dorota

3.   Majerski Andrzej

4.   Skulska Grażyna

5.   Goj Norbert

6.   Raducka Karina

7.   Dombek Joachim

 

8. Sołectwo Siedlec (Wybory 29 styczeń 2019 rok)

Sołtys: Niedziela Teresa

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Caban Gabriela - przewodnicząca

2.   Kołodziej Paweł

3.   Brzezina Grzegorz

 

9. Sołectwo Sprzęcice  (Wybory 24 styczeń 2019 rok)

Sołtys: Nieświec Andrzej

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Niedworok Marcin - przewodniczący

2.   Polok Tomasz

3.   Kiklaisz Klaudia

4.   Małek Antoni

5.   Puszka Jacek

6.   Kornek Katarzyna

 

10. Sołectwo Suchodaniec (Wybory 5 luty 2019 rok)

Sołtys: Krawczyk Waldemar

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Plachetka Anna

2.   Domerecka Maria

3.   Mróz Maria

4.   Piontek Zuzanna

5.   Szymocha Włodzimierz

6.   Domerecka Bożena

7.   Szyszka Arkadiusz

8.   Wieliczko Bernadeta

9.   Krawczyk Renata

10. Krawczyk Waldemar

 

11. Sołectwo Utrata (Wybory 7 luty 2019 rok)

Sołtys: Hurek Artur

Skład Rady Sołeckiej:

1.   Miler Jolanta - przewodnicząca

2.   Wiącek Andrzej

3.   Hurek Monika

4.   Lipok Gabriela

5.  Scześniok Józef

 

Wersja XML