Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy kadencja 2018-2023

Skład Komisji Rady Gminy  od 1 stycznia 2020 r.

Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Renata - Przewodnicząca
 2. Burnos Barbara
 3. Siemski Jacek
 4. Sleziona Jacek
 5. Wieliczko Bernadeta

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Gawlik Adrian- Przewodniczący
 2. Janik Remigiusz
 3. Kuhnert Jacek
 4. Larisz Roman
 5. Nieświec Andrzej

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji:

 1. Burnos Barbara  - Przewodnicząca
 2. Hendel Hubert
 3. Kiklaisz Roman
 4. Siemski Jacek
 5. Wieczorek Rudolf

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:

 1. Janik Remigiusz  - Przewodniczący
 2. Gawlik Adrian
 3. Krawczyk Renata
 4. Kuhnert Jacek
 5. Litwin Stanisław
 6. Sleziona Jacek
 7. Wieliczko Bernadeta

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego:

 1. Larisz Roman - Przewodniczący
 2. Hendel Hubert
 3. Kiklaisz Roman
 4. Litwin Stanisław
 5. Nieświec Andrzej
 6. Wieczorek Rudolf

Skład komisji Rady Gminy do 31.12.2019 r.

Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Renata - Przewodnicząca
 2. Burnos Barbara
 3. Siemski Jacek
 4. Sleziona Jacek
 5. Wieliczko Bernadeta


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Gawlik Adrian- Przewodniczący
 2. Hendel Hubert
 3. Janik Remigiusz
 4. Kuhnert Jacek
 5. Larisz Roman
 6. Nieświec Andrzej

 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 1. Janik Remigiusz  - Przewodniczący
 2. Gawlik Adrian
 3. Krawczyk Renata
 4. Kuhnert Jacek
 5. Litwin Stanisław
 6. Sleziona Jacek
 7. Wieczorek Rudolf
 8. Wieliczko Bernadeta

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego:

 1. Larisz Roman - Przewodniczący
 2. Burnos Barbara
 3. Hendel Hubert
 4. Kiklaisz Roman
 5. Litwin Stanisław
 6. Nieświec Andrzej
 7. Siemski Jacek
 8. Wieczorek Rudolf

 

 

Wersja XML