Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

URZĄD GMINY W IZBICKU
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
tel. (77) 461 72 60,  461 72 21,  461 72 66
fax: (77) 463 12 54
NIP 756-10-04-499
e-mail:
Adres skrzynki ePUAP: UrządGminyIzbicko(/ugizbicko/skrytkaESP)
 
Numer konta bankowego: BS Leśnica F/Izbicko 45 89071076 2006 5000 2017 0001

 

URZĄD GMINY CZYNNY W GODZINACH:

Poniedziałek  - 730 – 1700

Wtorek-Czwartek - 730 – 1530

Piątek - 730 – 1400

Umów się na wizytę w urzędzie gminy - kalendarz wizyt

Wójt Gminy Izbicko przyjmuje interesantów w sprawach w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600  

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY, BIURA OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ, BIBLIOTEKI ORAZ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ W IZBICKU

Po wybraniu jednego z trzech numerów telefonu:  77  461 72 60,  77 461 72 21,  77 461 72 66  istnieje możliwość bezpośredniego dodzwonienia się na poszczególne stanowiska poprzez wybranie odpowiedniego numeru wewnętrznego.

Wójt Gminy – Brygida Pytel, numer wewnętrzny 101, adres e-mail:

Z-ca Wójta, inwestycje, remonty, drogi -  Grzegorz Koprek -  numer wewnętrzny 123, adres e-mail:

Sekretarz – Marzena Baksik, numer wewnętrzny 103, adres e-mail:

Skarbnik – Ewa Larisz, numer wewnętrzny 104, adres e-mail:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, współpraca z zagranicą – Karina Wrzeciono – numer wewnętrzny 132, adres e-mail:

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności – Agata Hreczuch, numer wewnętrzny 108, e-mail:

Urząd Stanu Cywilnego, ochrona przeciwpożarowa – Beata Niepala, numer wewnętrzny 132, adres e-mail:

Sekretariat – Irena Duda, numer wewnętrzny 101, adres e-mail:

Biuro Obsługi Klienta, promocja gminystrona internetowa – Magdalena Deja, numer wewnętrzny 128, adres e-mail:

Księgowość – budżet – Krystyna Polok – numer wewnętrzny 104, adres e-mail:

Księgowość – budżet, środki trwałe:

- Karina Czech, numer wewnętrzny 105, adres e-mail:

- Ewa Bekiersz, numer wewnętrzny 105, adres e-mail:

Księgowość - podatki:

- Justyna Mientus, numer wewnętrzny 106, adres e-mail:

- Dorota Stach, numer wewnętrzny 106,  adres e-mail:

Kasa – Irena Moczko, numer wewnętrzny 111, adres e-mail:

Biuro Rady, działalność gospodarcza – Alicja Kasica, numer wewnętrzny 107, adresy e-mail: ,

Rolnictwo, ochrona środowiska, inwestycje – Dariusz Bekiersz, numer wewnętrzny 129, adres e-mail:

Planowanie przestrzenne - Kinga Gorzkula, numer wewnętrzny 127, adres e-mail:

Zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe, pracownicy młodocianiOchrona Danych Osobowych – Aneta Adamiec- numer wewnętrzny 124, adres e-mail:

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe - Jakub Sobek, numer wewnętrzny 120, adres e-mail:

 

BIURO OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

- Kierownik - Ewa Pietruszka, numer wewnętrzny 119, adres e-mail: ,

- Z-ca Kierownika, stanowisko do spraw oświaty - Joanna Machulak, numer wewnętrzny 119, adres e-mail:

- Główna Księgowa - Daria Matysek, numer wewnętrzny 105, adres e-mail:

- Stanowisko do spraw wynagrodzeń – Karina Czech, numer wewnętrzny 105, adres e-mail: ,

- Pracownik administracyjno-biurowy – Sylwia Mokwa, numer wewnętrzny 105,

- Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Daria Smertyha-Kurek, numer wewnętrzny 119

 

BIBLIOTEKA Kierownik – Agnieszka Skucha, numer wewnętrzny 113, adres e-mail:

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ W IZBICKU – numer wewnętrzny 112 lub 603 569 222

Kierownik – Przemysław Bajorek,

Główna Księgowa – Teresa Nowak,  wz. Głównej Księgowej - Iwona Mróz - adres e-mail:

Pracownik administracyjno-biurowy – Katarzyna Czichoń, adres e-mail:

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICKU - tel. 77 461 72 06,  adres e-mail:

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: http://ops.izbicko.pl/51/152/kontakt.html

 

 

Wersja XML