Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trasy rowerowe

Trasy Rowerowe Gminy Izbicko 
 
Zgodnie z kryteriami prowadzenia tras rowerowych o charakterze turystycznym trasy przebiegające przez teren gminy Izbicko prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym obok interesujących zabytków, stacji kolejowych i obiektów noclegowych, a z drugiej strony prowadzą terenami leśnymi, obok terenów interesujących pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.
 
Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów” ma docelowo prowadzić z Góry Św. Anny (sanktuarium św. Anny) przez Kamień Śląski (sanktuarium św. Jacka) i Olesno (sanktuarium św. Anny) do Wielunia. Trasa wchodzi na teren gminy na zachód od stacji kolejowej Kamień Śląski i prowadzi drogą wzdłuż torów, mijając stację, następnie skręca w lewo, przecinając tory i prowadzi asfaltową drogą na północ przez Otmice i Izbicko do Utraty. W Izbicku przecina drogę krajową nr 94 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W Izbicku mija Urząd Gminy i pałac, a w Utracie dzwonek umarłych. Dalej trasa skręca w prawo na boczną drogę w stronę Krośnicy, skręcając wkrótce w prawo w przecinkę leśną o nawierzchni tłuczniowej. Na jej końcu skręca w lewo, mijając osadę Breguła. Tutaj trasa nr 52 krzyżuje się z trasą nr 151, na skrzyżowaniu rozpoczyna się trasa nr 160 i obie trasy biegną drogą gruntową na północ od Boryczy. Z lewej strony dochodzi na krótko asfaltowa droga z Izbicka, która po chwili odbija w prawo. Obie trasy prowadzą dalej prosto drogą o nawierzchni tłuczniowej na skraju lasu, gdzie trasa nr 52 skręca w prawo w skos, prowadzi kolejną drogą o nawierzchni tłuczniowej i wkrótce opuszcza granice Gminy Izbicko. Trasa nr 160 prowadzi dalej prosto przez las do krzyżowej Doliny, gdzie napotyka istniejący węzeł tras rowerowych: biegnącą poprzecznie trasę nr 27 i rozpoczynającą się tam trasę nr 115.
 
Trasa 151 stanowi fragment planowanej dłuższej trasy Centowa – Strzelce Opolskie – Breguła – Daniec. Proponowany obecnie odcinek trasy odchodzi od drogi asfaltowej z Grodziska do Krośnicy, skąd prowadzi na zachód asfaltową drogą do Breguły. Tutaj przecina trasę nr 52, napotykając tam początek trasy nr 160 i biegnie dalej leśnymi drogami do Krośnicy. Od pierwszych zabudowań prowadzi dalej na zachód drogą o nawierzchni tłuczniowej do szosy Izbicko – Krośnica – Grodzisko, przecina ją i biegnie dalej polną drogą, która wkrótce przekracza granicę Gminy Izbicko.
 
Trasa nr 9 wbiega na teren Gminy Izbicko od strony Kamienia Śląskiego w Gminie Gogolin, prowadząc drogą wiejska do Siedlca i dalej drogą powiatową przez Siedlec i Sprzęcice do jej wylotu na drogę wojewódzką nr 409, stanowiącą zarazem granicę Gminy Strzelce Opolskie koło Ligoty Dolnej.
 
Trasa nr 152 prowadzi ze Strzelec Opolskich bocznymi ulicami i drogami do Szymiszowa oraz drogą asfaltową do stacji kolejowej w Szymiszowie. Kolejny odcinek prowadzi lasem drogami tłuczniowymi, nie opodal rezerwatu przyrody „Tęczynów”. Drogą gruntową trasa doprowadza do osady Sława w gminie Izbicko. Krótki odcinek trasy prowadzi przez gminę Izbicko drogami tłuczniowymi przez Poznowice. Trasa znów wchodzi na teren gminy Strzelce Opolskie. Ostatni odcinek wiedzie w górę drogą tłuczniową przez las, napotykając odcinek trasy wykonany od strony gminy Zdzieszowice.
 
Trasa nr 153 rozpoczyna się w Izbicku przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 94, prowadząc stąd na południe do Otmic wraz z odcinkiem trasy nr 52. Dalej prowadzi drogą asfaltową przez Henryków i drogami leśnymi nie opodal rezerwatu przyrody „Tęczynów” do Sławy, gdzie napotyka trasę nr 152. Obie trasy prowadzą razem do Poznowic, po czym trasa nr 153 biegnie na zachód drogą powiatową do Siedlec, gdzie łączy się z odcinkiem trasy nr 9. Trasa nr 153 ma nie oznakowane odgałęzienie, zasygnalizowane tylko drogowskazami do rezerwatu „Tęczynów” i połączenia z trasą nr 152 od strony Szymiszowa.
 
 

 

 

Wersja XML