Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opis Gminy

Gmina Izbicko położona jest w województwie opolskim, na południowo-wschodnich krańcach Niziny Śląskiej, przy głównym trakcie komunikacyjnym drogą A-4 łączącą Berlin z Medyką (w połowie trasy pomiędzy Opolem a Strzelcami Opolskimi).  

mapa3.jpeg

Jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny. Jej obszar to 84,93 km2, na którym zamieszkuje około 5475 osób. Bogactwami naturalnymi są lasy, które zajmują 1/3 powierzchni, zwłaszcza fragmenty dębowego starodrzewu z domieszką świerka i brzozy rosnące wokół kompleksu urokliwych stawów hodowlanych, duże pokłady bardzo czystej wody głębinowej w okolicach Krośnicy i Utraty, gdzie wybudowane zostało ujęcie wody między innymi dla Opola oraz złoża kamienia wapiennego w okolicach Otmic.

Izbicko-4.jpeg

Herb Gminy Izbicko składa się z trzech części - górna przedstawia ciemną sylwetkę dzika na zielonym tle, dolna część jest podzielona na połowę, gdzie z lewej strony na żółtym tle umieszczone są dwa dojrzałe kłosy, a z prawej strony na ciemnoniebieskim tle jest wizerunek karpia. Symbole umieszczone w herbie nawiązują do typowo rolniczego charakteru gminy już od zarania dziejów.

 

 

Wersja XML