Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok

Izbicko, dnia 05.11.2019r.

 Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje - od  dnia 05.11.2019r. do dnia 19.11.2019r. do godz. 1500

PDFZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji na 2020 rok.pdf (538,74KB)
PDFPROJEKT - Program Współpracy Gminy Izbicko na rok 2020.pdf (653,06KB)
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc (37,00KB)
 

                                                                                                              Grzegorz Koprek

                                                                                                                 Za-ca Wójta

Wersja XML