Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2019", umowa dotacji Nr 75/2019/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 4 października 2019 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 516,56 zł z czego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50 % kosztów) – 2 258,28 zł

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50% kosztów) – 2 258,28 zł

Wersja XML