Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

  Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  Data publikacji: 18-01-2022 15:31
 • Od 1 stycznia 2022 roku obsługą rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się ZUS

  Brak opisu obrazka
  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus...
  Data publikacji: 14-01-2022 11:39
 • Zaproszenie na Babski Comber w Otmicach

  Brak opisu obrazka
  W dniu 5 lutego 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Otmicach odbędzie się BABSKI COMBER. Zapisy u Pani Moniki Patoła: 519 440 523. Więcej informacji na plakacie...
  Data publikacji: 14-01-2022 10:09
 • Wodzenie Niedźwiedzia w Ligocie Czamborowej – 29.01.2022 r.

  Wodzenie Niedźwiedzia w Ligocie Czamborowej - plakat
  W sobotę 29 stycznia 2022 roku w Ligocie Czamborowej odbędzie się „Wodzenie Niedźwiedzia”. Rozpoczęcie o godzinie 9:00. Taniec z NIEDŹWIEDZIEM przynosi szczęście i pomyślność w Nowym Roku !!!
  Data publikacji: 13-01-2022 14:52
 • Podpisz petycję przeciwko zmniejszeniu środków na nauczanie języka mniejszości narodowych w 2022 roku !

  Brak opisu obrazka
  W dniu 17 grudnia 2021 r. większość sejmowa przyjęła poprawkę budżetową zakładającą zmniejszenie w 2022 r. o blisko 40 mln zł subwencji dla szkół nauczających języków mniejszości narodowych. Inicjatorem tej brzemiennej w skutkach poprawki był poseł Janusz Kowalski z Opola (Solidarna Polska). Według niego powyższa poprawka ma na celu przede wszystkim przywrócenie symetrii w stosunkach polsko – niemieckich. Zdaniem posła państwo niemieckie nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zawartego ponad 30 lat temu traktatu i do tej pory nie wydało ani jednego euro na naukę języka polskiego dla polskiej mniejszości w Niemczech. Subwencja dla samorządu terytorialnego na nauczanie języka niemieckiego ma być bowiem mniejsza niemal o 40 mln zł, a kwota ta ma wesprzeć nauczanie języka polskiego w Niemczech.
  Data publikacji: 13-01-2022 10:06
 • Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - 17-19.01.2022 r.

  Brak opisu obrazka
  Szkoła Podstawowa w Izbicku przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Termin Akcji: 17-18-19.01.2022 r. Dostawa elektrośmieci tylko w godzinach od 7.00 do 15.00. Miejsce Akcji: Plac szkolny - okolica wiaty dla rowerów...
  Data publikacji: 11-01-2022 12:58
 • DEWASTACJA PRZEDSZKOLNYCH KRASNOLUDKÓW !!!

  Dewastacja Przedszkolnych Krasnoludków
  Z wielką przykrością informujemy, iż dziś w nocy na terenie zielonym przed PRZEDSZKOLEM „LEŚNYCH DUSZKÓW” W IZBICKU DOSZŁO DO DEWASTACJI KRASNOLUDKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYNIESIONE PRZEZ RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI !!! KOMU PRZESZKADZAŁY PIĘKNE FIGURKI, ODRESTAUROWANE PRZEZ MAMY ??? TEGO JESZCZE NIE WIEMY !!! SPRAWĄ ZAJMIE SIĘ POLICJA !!!
  Data publikacji: 11-01-2022 10:45
 • ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW !

  Centralna Baza Emisyjności Budynków - plakat
  SZANOWNI MIESZKAŃCY ! Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izbicko przy ul. Powstańców Śląskich 12.
  Data publikacji: 10-01-2022 16:48
 • Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2022/2023

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie gminy Izbicko wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach...
  Data publikacji: 05-01-2022 14:38
 • Zobacz film !

  Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego 700-lecia wsi Izbicko (cz. I.) ...
  Data publikacji: 04-01-2022 12:35
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko

  Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
  Data publikacji: 04-01-2022 11:57
 • Życzenia urodzinowe dla Pani Agnieszki Nieświec z Utraty

  Bukiet tulipanów
  Dziś swoje 90 urodziny obchodzi Pani Agnieszka Nieświec z Utraty i właśnie z tej okazji składamy Pani Agnieszce najserdeczniejsze życzenia: wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i radości, aby każdy następny rok przynosił wszystko to, co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze.
  Data publikacji: 04-01-2022 10:55
 • Ważna informacja dla Mieszkańców !

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy w Izbicku będzie nieczynny. W razie konieczności sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt: 603 108 903.
  Data publikacji: 04-01-2022 10:40
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022

  Data publikacji: 27-12-2021 10:34
Wersja XML