Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przynależność do związków i stowarzyszeń

Gmina Izbicko wraz z gminą Tarnów Opolski założyła w roku 1998 związek gmin pod nazwą "IZTAR" (IZBICKO - TARNÓW OPOLSKI), którego celem jest budowa wspólnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz ich eksploatacja. Uchwałą nr XXIV/129/08 z dnia 19.05.2008 r. Gmina Izbicko przystąpiła do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, działającego jako Lokalna Grupa Działania. Od maja 2009r. jesteśmy również członkami Związku Międzygminnego "Czysty Region".

Wersja XML