Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Izbicko, 29.11.2016r.

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.pdf

 

 

Izbicko, dn.02.11.2016r.

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 239 ze zm.) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje - od  dn. 02.11.2016r. do dn. 21.11.2016r. do godz. 16.00

DOCZARZĄDZENIE w sprawie konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami na 2017r.doc
DOC-PROJEKT-PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POARZADOWYMI NA 2017R.doc
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc

Brygida Pytel Wójt Gminy


 

Wersja XML