Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo Urzędu i jednostek organizacyjnych

                        Wójt Gminy

                        Brygida Pytel

 

                         Zastępca Wójta

                            Grzegorz Koprek

 

                      Sekretarz

                            Marzena Baksik

 

                     Skarbnik

                         Ewa Larisz

 

                                    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                 Karina Wrzeciono

                                 Kierownik Opieki Pomocy Społecznej

                                Anna Pytel

                                 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

                               Przemysław Bajorek

                                    Kierownik Referatu ds. Bibliotek

                               Agnieszka Skucha

                                     Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko

                            Jolanta Lamm

Wersja XML