Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko    w 2016 roku w zakresie:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

  1. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej.

 

PDFZarządzenie nr OR 0050.82.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr OR 0050.83.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

DOCWZÓR - DRUK oferty.doc

 

Wersja XML