Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Wniosek oraz załącznik do wniosku o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko. Nabór  od 12.01.2016r. do 25.02.2016 roku. - DOCWniosek o dofinansowanie z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko.doc, DOCZałącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko.doc

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - PDFWniosek.pdf

DOCWniosek o warunki przyłączenia do kanalizacji.doc

PDFUstawa o KARCIE DUŻEJ RODZINY.pdf

 

Wersja XML